Gerbera należy do najważniejszych roślin ozdobnych uprawianych w  Europie na kwiaty cięte. Plonowanie oraz jakość kwiatostanów w dużym stopniu zależy od użytego podłoża.
Przy tradycyjnych metodach uprawy (zagony, pierścienie) gerberę uprawia się najczęściej w podłożach torfowych z dodatkiem kory lub keramzytu. Jednak podłoża na bazie torfu w miarę trwania uprawy często osiadają oraz łatwo ulegają infekcji patogenami odglebowymi.

W nowoczesnych technologiach wykorzystuje się podłoża inertne np.: wełnę mineralną i szklaną, gąbkę poliuretanową, perlit i czysty keramzyt. Wełna mineralna pomimo iż jest doskonałym podłożem do uprawy gerbery, zanieczyszcza środowisko, ponieważ nie jest produktem naturalnym, nie podlega rozkładowi, jest stosunkowo droga oraz koszty jej utylizacji są bardzo wysokie. Pozostałe podłoża inertne mogą sprawiać kłopoty, ponieważ wymagają stałej kontroli składu pożywki oraz częstego nawadniania.Podłożem, które może być stosowane zarówno w technologii nowoczesnej, z pełną automatyką nawadniania i nawożenia jak i w tradycyjnej jest włókno kokosowe Ceres. Jest to podłoże organiczne, w pełni naturalne, produkowane z okryw nasiennych orzecha kokosowego po oddzieleniu z nich grubszych włókien. Spełnia ono wszystkie wymagania jakimi powinno cechować się podłoże do uprawy gerbery.

Zalety włókna kokosowego Ceres:

  • łatwe ukorzenianie się roślin,
  • doskonałe właściwości powietrzno-wodne,
  • bardzo trwała struktura,
  • łatwiejsze niż przy torfie ponowne nawilżanie podłoża,
  • brak zanieczyszczeń (patogenów oraz nasion chwastów),
  • dobra pojemność cieplna,
  • możliwość ponownego wykorzystania,

W dotychczasowych uprawach, prowadzonych w Belgii i Holandii uzyskano bardzo dobre wyniki z uprawą gerbery w podłożu kokosowym. W badaniach porównawczych z uprawą na wełnie mineralnej uzyskano podobną liczbę kwiatów ale o lepszej jakości (cięższe, sztywniejsze kwiaty) Stwierdzono lepszą zdrowotność systemu korzeniowego, a w związku z tym mniej wypadów a w efekcie możliwość przedłużenia uprawy gerbery nawet do 3 lat. Gerberę przeznaczoną do uprawy w podłożu kokosowym można ukorzeniać w tym samym podłożu lub w kostkach wełny mineralnej. Firma CERES International oferuje do produkcji kwiatów maty z włóknem kokosowym Ceres Kokopak o szerokości 20 cm i długości 100 cm. Do uprawy można zastosować również pojemniki o objętości od 3 do 5 litrów lub worki foliowe umieszczając rośliny tak aby było 5-6 szt. na 1 m2.