Częściowo  otoczkowany  nawóz  o  kontrolowanym
uwalnianiu składników (75% nawozu otoczkowanego), składa się z bezpiecznego nawozu startowego
i nawozu o kontrolowanym działaniu. Element startowy  zawiera  niezbędne  mikroelementy  i  magnez
dla  optymalnego  odżywiania  roślin.  Produkt  różni się  zasadniczo  od  innych  produktów  Plantacote®
uwalnia składniki odżywcze w ciągu pierwszych 2-3 tygodni ze startowej części nawozu. Ten specjalny 
produkt  jest  przystosowany  dla  roślin  wymagają-cych silnego wczesnego uwolnienia składników od-żywczych.
Składniki odżywcze uwalniane zgodnie z deklaracją (określone dla 20-21°C).


Obszar zastosowań

 


Odpowiedni  dla  wszystkich  upraw  o  dużym  zapotrzebowaniu  na  azot,  na  początku  nawożenia
Czynnik powodujący przytwierdzanie części startowej nawozu do podłoża powoduje, że produkt jest 
idealny do aplikacji na powierzchni pojemników, zapobiega wymywaniu granul z pojemnika. Ze względu na szybkie uwalnianie początkowe, produkt nie
nadaje się do nawożenia rozsady.
 
Zawartość składników
 
15% N   azot całkowity, w tym
             6,5% N azot azotanowy
             8,5% N azot amonowy
10% P2O5 fosfor rozpuszczalny
            w cytrynianie amonu i wodzie, w tym
            8,6% fosfor rozpuszczalny w wodzie
15% K2O  potas rozpuszczalny w wodzie
2%  MgO tlenek magnezu
5,000% S siarka rozpuszczalna w wodzie
0,020% B bor
0,050% Cu miedź
0,150% Fe żelazo
       0,05% Fe schelatowany przez EDTA
0,075% Mn mangan
0,015% Zn cynk
0,015% Mo molibden
Plantacote Mix
Zapytaj o ten produkt
tel

 .Polska Wschodnia

tel. +48 600 262 555

e-mail: michal.dudzinski@ceres.pl

 

 .Polska PółnocnoZachodnia:

tel. +48 603 186 493

e-mail: bartosz.mazurczak@ceres.pl

 

 .Polska Centralno - Zachodnia:

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

 

 .Polska Południowo - Wschodnia:

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

  ceres@ceres.pl   formularz online