Opis

 


W  100%  otoczkowany  nawóz  o  kontrolowanym
działaniu.  Zawiera  wszystkie  główne  składniki
odżywcze  dla  optymalnego  wzrostu  roślin.  Składniki  odżywcze    uwalniane  zgodnie  z  deklaracją
w zależności od temperatury gleby (określone dla
20-21°C). Typowe, opóźnione pierwsze uwolnienie
nawozu po 2-3 tygodniach sprawia, że produkt jest 
bardzo bezpieczny dla roślin. Uwalnianie potasu zawartego  w  produkcie  stanowi  idealne  rozwiązanie
przy nawożeniu roślin o wysokim zapotrzebowaniu
na potas. Ze względu na stosunek azotu do potasu 1:1,5 Plantacote®
Top K zapobiega nadmiernym
wzrostom wegetatywnym, poprawia krzewienie ro-ślin i tworzenie kwiatów.

 

 

Obszar zastosowań

 


W zależności od deklarowanego czasu uwalniania
składników  zalecany  do  nawożenia  roślin  ozdobnych,  drzewek  i  krzewów,  roślin  balkonowych,  terenów  zielonych,  upraw  kwiatów  ciętych  oraz  do 
nawożenia  roślin  z  dużym  zapotrzebowaniem  na
potas.


Plantacote® Pluss  6M  jest  również  dostępny
w formie 5,0 i 7,5 g tabletek.

 

Zawartość składników

 

 

10% N   azot całkowity, w tym
             4% N azot azotanowy
             6% N azot amonowy
9% P2O5 fosfor rozpuszczalny
            w cytrynianie amonu i wodzie, w tym
            7% fosfor rozpuszczalny w wodzie
19% K2O  potas rozpuszczalny w wodzie
9,000% S siarka rozpuszczalna w wodzie
0,044% B bor
0,025% Cu miedź
0,070% Fe żelazo
0,220% Mn mangan
0,035% Zn cynk
Plantacote TopK
Zapytaj o ten produkt
tel

 .Polska Wschodnia

tel. +48 600 262 555

e-mail: michal.dudzinski@ceres.pl

 

 .Polska PółnocnoZachodnia:

tel. +48 603 186 493

e-mail: bartosz.mazurczak@ceres.pl

 

 .Polska Centralno - Zachodnia:

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

 

 .Polska Południowo - Wschodnia:

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

  ceres@ceres.pl   formularz online