Opis

 


W  100%  otoczkowany  nawóz  o  kontrolowanym
działaniu.  Zawiera  wszystkie  główne  składniki  dla
optymalnego  wzrostu  roślin.  Ze  względu  na  wysoką  zawartość  azotu  jest  odpowiedni  dla  upraw
o  wysokim  zapotrzebowaniu  na  azot.  Składniki  odżywcze    uwalniane  zgodnie  z  deklaracją
w zależności od temperatury gleby (określone dla
20-21°C). Typowe, opóźnione pierwsze uwolnienie
nawozu po 2-3 tygodniach sprawia, że produkt jest 

bardzo bezpieczny dla roślin.

 

Obszar zastosowań

 


W  zależności  od  deklarowanego  czasu  uwalniania  składników  zalecany  jest  do  nawożenia  roślin
ozdobnych,  drzewek  i  krzewów,  do  nawożenia  ro-ślin balkonowych, do nawożenia terenów zielonych
oraz  uprawy  kwiatów  ciętych.  Szczególnie  nadaje się  do  upraw  szklarniowych,  wieczniezielonych krzewów  liściastych  oraz  upraw  o  wysokim  zapotrzebowaniu na azot.
 
Zawartość składników
 
19% N   azot całkowity, w tym
             9% N azot azotanowy
            10% N azot amonowy
6% P2Ofosfor rozpuszczalny
            w cytrynianie amonu i wodzie, w tym
            4,2% fosfor rozpuszczalny w wodzie
12% K2O  potas rozpuszczalny w wodzie
4,5% S  siarka rozpuszczalna w wodzie
Plantacote TopN
Zapytaj o ten produkt
tel

 .Polska Wschodnia

tel. +48 600 262 555

e-mail: michal.dudzinski@ceres.pl

 

 .Polska PółnocnoZachodnia:

tel. +48 603 186 493

e-mail: bartosz.mazurczak@ceres.pl

 

 .Polska Centralno - Zachodnia:

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

 

 .Polska Południowo - Wschodnia:

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

  ceres@ceres.pl   formularz online