Opis

 


W  100%  otoczkowany  nawóz  o  kontrolowanym
działaniu.  Zawiera  wszystkie  główne  składniki  od-żywcze  dla  optymalnego  wzrostu  roślin.  Posiada
zrównoważony stosunek azot - fosfor - potas. Nadaje się do uprawy roślin o dużym zapotrzebowaniu
na fosfor. Składniki odżywcze uwalniane zgodnie z deklaracją w zależności od temperatury gleby
(określone dla 20-21°C). Typowe, opóźnione pierwsze uwolnienie nawozu po 2-3 tygodniach sprawia

że produkt jest bardzo bezpieczny dla roślin.

 

Obszar zastosowań


Nawożenie roślin doniczkowych, skrzynek balkonowych, pojemników wiszących, kontenerów szkółkarskich oraz roślin uprawianych w gruncie.

 

Zawartość składników

 

 

15% N   azot całkowity, w tym
             6% N azot azotanowy
             9% N azot amonowy
15% P2O5 fosfor rozpuszczalny
            w cytrynianie amonu i wodzie, w tym
            4,2% fosfor rozpuszczalny w wodzie
15% K2O  potas rozpuszczalny w wodzie
14,5% S  siarka rozpuszczalna w wodzie
Plantacote Triple
Zapytaj o ten produkt
tel

 .Polska Wschodnia

tel. +48 600 262 555

e-mail: michal.dudzinski@ceres.pl

 

 .Polska PółnocnoZachodnia:

tel. +48 603 186 493

e-mail: bartosz.mazurczak@ceres.pl

 

 .Polska Centralno - Zachodnia:

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

 

 .Polska Południowo - Wschodnia:

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

  ceres@ceres.pl   formularz online