Opis

 


Plantosan® to nawóz w formie sprasowanego granulatu  o  kontrolowanym  uwalnianiu  zawierający 
wszystkie  podstawowe  składniki  odżywcze  wraz
z mikroelementami. W ciągu 8-10 tygodni uwalniane    składniki  odżywcze  w  ilości  wymaganej  dla
rozwoju  roślin.  Około  70%  azotu  jest  dostarczane
w formie mocznika z inhibitorem ureazy. Azot w takiej formie jest przetwarzany przez mikroorganizmy
do postaci dostępnej dla roślin. Proces ten, podobnie  jak  wzrost  roślin,  zależy  od  temperatury,  azot
dostarczany jest zgodnie z wymaganiami roślin.

 

Obszar zastosowań

 


Plantosan®  przeznaczony  jest  do  produkcji  rozsady  warzyw,  sadzonek  ozdobnych  roślin  doniczkowych  oraz  roślin  balkonowych,  do  stosowania 
powierzchniowo w produkcji krzewów, kwiatów cię-tych i doniczkowych.
 
Zawartość składników
 
 
20% N   azot całkowity, w tym
             1,7% N azot azotanowy
             2,1% N azot amonowy
             2,8% N azot mocznikowy
           13,4% N azot w formie mocznikowow-formaldehydowej
   
    4,5% N azot rozpuszczalny w zimnej wodzie
    9,1% N azot rozpuszczalny w ciepłej wodzie
 
10% P2O5 fosfor rozpuszczalny
            w cytrynianie amonu i wodzie, w tym
            4,0% fosfor rozpuszczalny w wodzie
15% K2O  potas rozpuszczalny w wodzie
6%  MgO tlenek magnezu
2,000% S siarka rozpuszczalna w wodzie
0,057% B bor
0,090% Cu miedź
0,050% Fe żelazo
       0,04% Fe schelatowany przez EDTA
0,112% Mn mangan
0,025% Zn cynk
0,008% Mo molibden
PlantoSan
Zapytaj o ten produkt
tel

 .Polska Wschodnia

tel. +48 600 262 555

e-mail: michal.dudzinski@ceres.pl

 

 .Polska PółnocnoZachodnia:

tel. +48 603 186 493

e-mail: bartosz.mazurczak@ceres.pl

 

 .Polska Centralno - Zachodnia:

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

 

 .Polska Południowo - Wschodnia:

tel. +48 668 828 333

e-mail: lukasz.gluch@ceres.pl

  ceres@ceres.pl   formularz online