TYTANIT

 

Zwiększa plony owoców, warzyw, kwiatów, nasion i bulw oraz
poprawia ich jakość.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW [% masowe]:
tytan (Ti) 0,8
8,5 g Ti w 1 litrze nawozu

Nawóz jest rozpuszczalny w wodzie
i nie tworzy osadów.

Właściwości:

    * intensyfikuje wszystkie procesy biochemiczne (fotosyntezę, oddychanie, transpirację oraz asymilację), dzięki czemu następuje szybszy rozwój części nadziemnych i podziemnych roślin,
       
    * wzmacnia system odpornościowy roślin na choroby i szkodniki,
       
    * zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne (stresowe), takie jak: susza lub nadmiar wilgoci, niskie lub zbyt wysokie temperatury,
       
    * dzięki stymulującemu działaniu na wzrost i rozwój roślin, powoduje wyraźne przyspieszenie zbiorów,
       
    * jest katalizatorem, dzięki któremu rośliny lepiej wykorzystują składniki pokarmowe zarówno z gleby jak i nawozów dolistnych,
       
    * stymuluje procesy zapylenia i zapłodnienia, co wpływa na przyspieszenie zawiązywania owoców i nasion oraz zwiększa ich plon.
 

Tytanit
Zapytaj o ten produkt
tel

 .Polska Wschodnia

tel. +48 600 262 555

e-mail: michal.dudzinski@ceres.pl

 

 .Polska PółnocnoZachodnia:

tel. +48 603 186 493

e-mail: bartosz.mazurczak@ceres.pl

 

 .Polska Centralno - Zachodnia:

tel. +48 605 208 895

e-mail: szymon.kowalski@ceres.pl

 

 .Polska Południowo - Wschodnia:

tel. +48 668 828 333

e-mail: dominika.fic@ceres.pl

  ceres@ceres.pl   formularz online